We will no longer be supporting IE7 and below as a web browser effective June 1st 2020. Click here for more information.

Sign In
Skip Navigation LinksWelcome-to-Simcoe-County-Tagalog Maligayang pagdating sa Simcoe County!
Skip Navigation LinksImmigration Simcoe > Maligayang pagdating sa Simcoe County!

Maligayang pagdating sa Simcoe County!

​​​ Ang Simcoe County ay matatagpuan sa humigit kumulang na isang oras sa hilaga ng Toronto, Ontario, at may malawak na heograpiya na nagaalay ng pang siyudad at kabukirang komunidad.

Higit sa 450,000 mga tao ang nakatira sa Simcoe County, at ang populasyon ay inaasahang lumago hanngang tayo ay patuloy na malugod na tumanggap sa mga tao mula sa ibang kultura at lugar. Marami kang mahahanap na oportunidad para sa iyo at sa iyong pamilya sa Simcoe County; ito ay isang magandang pook para manirahan, magtrabaho at maitaguyod ang iyong pamilya.

Ang Simcoe County Immigration Portal ay pinagkukunan ng lokal na impormasyon para sa mga tao na bago sa komunidad o sa mga nagiisip na gawing tahanan ang Simcoe County.  Itong website ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga programa, mga serbisyo at mga ahensya sa aming komunidad na maaring makatulong sa iyong transisyon.
Ang impormasyon sa loob ay ibinigay sa Ingles.  Sapagkat Ingles ang pangunahing wika sa komunidad, ang gaming komunidad ay tahanan sa iba't ibang kultura at wika.  May mga ahensya na makakatulong upang magbigay ng impormasyon at magsalin ng wika para sa ilang programa at serbisyo. Mag-click dito para hingan ng impormasyon sa iyong wika tungkol sa Simcoe County.

May mga ahensya sa Simcoe County na nagbibigay ng mga programa at serbisyo upang makatulong sa mga bagong dating na makiisa sa komunidad.  Mga Organisasyon tulad ng Mga Serbisyong Pangpamayanan na nag-aalay ng mg klase sa wikang Ingles na magbigay sayo ng impormasyon ukol sa paninirahan at pagtratrabaho sa Simcoe County, pati narin mga rekomendasyon sa iba't ibang lokal na serbisyo.

​​Mga Serbisyong Pangpamayanan​Pagsasanay ng Lengguwaheng Ingles

Mga Serbisyong Imigrante at Komunidad ng Bradford        ​

Bradford Immigrant & Community Services (BICS)

*​*​

Mga Serbisyo ng YMCA sa Bagong Dating

YMCA Newcomer Services

*​*​

Sentro ng Malugod na Pagtanggap sa mga Serbisyong Pagkilos

Welcome Centre Mobile Services

*​*​

Ang Sentro ng Pag-aaral, Distrito ng Konseho ng Paaralan ng Probinsiya ng Simcome

The Learning Centre, Simcoe County District School Board

*​

Kolehiyong Propesyonal ng Georgian sa Pagsasanay sa Tiyak na Wika

Georgian College Occupational Specific Language Training​​

*​


Masmatuto tungkol sa Paninirahan Paghahanap-buhay, Edukasyon at Pagnenegosyo sa Simcoe County sa pamamagitan ng pagtuklas ng Simcoe County Immigration Portal.  Kung hindi mo makita ang impormasyon na kailangan, o kung ikaw ay mayroon pang ibang katanungan, makipagugnayan sa Simcoe County Local Immigration Partnership.

Ang Simcoe County Immigration Portal ay pinondohan ng Pamahalaan ng Ontario na may suporta mula sa Gobyerno ng Canada, na binuo sa pakikipagtulungan sa Probinsiya ng Simcoe, at pinanatili ng Simcoe County Local Immigration Partnership.