Sign In
Welcome    .:.    Bienvenue    .:.    مرحبًا بك    .:.    歡迎    .:.    خوش آمدید    .:.    Benvenuti    .:.    Witamy    .:.    Bem-vindo    .:.    ਸੁਆਗਤ
Добро пожаловать     .:.     Bienvenidos     .:.     Maligayang     .:.     வாருங்கள்     .:.     خوش آمدید     .:.     Chào mừng
Welcome Header Image
Curve
به شهرستان سیمکو (Simcoe) خوش آمدید!

شهرستان سیمکو کمتر از یک ساعت با شمال تورنتو، انتاریو فاصله دارد؛ در این منطقۀ متنوع جغرافیایی طیف گسترده ای از جوامع شهری و روستایی بسر میبرند.
بیش از 450،000 نفر در شهرستان سیمکو زندگی میکنند و انتظار میرود که درصورت استقبال از سایر فرهنگها، این ناحیه با رشد خوبی از جمعیت روبرو شود. شما و خانواده تان میتوانید در این شهرستان فرصتهای بیشماری کسب کنید و آن را جای بسیار خوبی برای کار و تشکیل خانواده بیابید.
وب سایت آستانۀ مهاجرت شهرستان سیمکو (Simcoe County Immigration Portal ) منبعی از اطلاعات محلی برای افراد جدید و افرادیکه شهرستان سیمکو را خانۀ خود میپندارند، میباشد. این وب سایت اطلاعات مهمی را دربارۀ برنامه ها، خدمات و سازمانهای اجتماعی که میتوانند به جابجایی و انتقال شما کمک کنند، ارائه میدهد.
اطلاعات این سایت به زبان انگلیسی ارائه میشود. باوجود اینکه انگلیسی زبان بارز این منطقه است، اما جوامع آن منزلگاه  فرهنگها و زبانهای بسیار زیادی میباشند. منابعی جهت ترجمۀ شفاهی و یا کتبی اطلاعات برای برخی از برنامه ها و خدمات در دسترس میباشند.
جهت درخواست اطلاعات دربارۀ شهرستان سیمکو به زبان خودتان، لطفاً اینجا را کلیک کنید.
 
در شهرستان سیمکو سازمانهایی وجود دارند که برنامه ها و خدماتی را جهت کمک به تلفیق و ادغام تازه واردین با جامعه فراهم میسازند. بطور مثال، سازمانهای خدمات اسکان و استقرار (Settlement Services agencies) با ارائه کلاسهای زبان انگلیسی، میتوانند اطلاعاتی دربارۀ کار و زندگی در شهرستان سیمکو و همچنین ارجاع شما به سایر خدمات محلی  را فراهم نمایند. 

خدمات اسکان و استقرار آموزش زبان انگلیسی

خدمات مهاجرت و اجتماعی برَدفورد
(Bradford)

Bradford Immigrant & Community Services​

*​*​

خدمات YMCA برای تازه وارین

YMCA Newcomer Services​

*​*​

مراکز استقبال خدمات سیار

Welcome Centre Mobile Services​

*​*​

مرکز یادگیری، شورای آموزش و پرورش ناحیۀ سیمکو

The Learning Centre, Simcoe County District School Board​

*​

آموزش زبان حرفۀ تخصصی کالج جورجیَن

Georgian College Occupational Specific Language Training​

*​

 
از طریق Simcoe County Immigration Portal  دربارۀ زندگی، کار، آموزش و ایجاد کسب و کار در شهرستان سیمکو  اطلاعات بیشتری کسب کنید. اگر قادر به پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز خود نمیباشید و یا درصورت سوال بیشتر، لطفاً با مشارکت مهاجرت محلی شهرستان سیمکو (Simcoe County Local Immigration Partnership) تماس بگیرید.

Simcoe County Immigration Portal  توسط دولت انتاریو با پشتیبانی دولت کانادا تامین مالی شده و از طریق همکاری با شهرستان سیمکو توسعه یافته و از طریق مشارکت مهاجرت محلی شهرستان سیمکو حفظ و نگهداری میشود. 

 

To learn more about local programs and services in Simcoe County, dial 211
or visit infosimcoecounty.ca .

211 is a free, 24/7 information line with interpretation services in over 150 languages. TTY service is available at 1-888-435-6086.
To have your organization added to the 211 database, contact Community Connection 211 .